Działamy na rynku od 2002 roku

Akredytowane laboratorium badawcze

Sekcja Badań Środowiskowych

oferuje wykonanie pomiarów w zakresie:

AKUSTYKA

 • hałas w środowisku pracy
 • poziom dźwięku pod ochronami słuchu
 • hałas infradźwiękowy w środowisku pracy
 • hałas komunalny w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
 • hałas pochodzący od instalacji i urządzeń
 • hałas komunikacyjny pochodzący od dróg i ulic, linii tramwajowych, linii kolejowych
 • moc akustyczna maszyny

DRGANIA

 • drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka
 • drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

FOTOMETRIA

 • oświetlenie miejsc pracy
 • oświetlenie awaryjne

CZYSTOŚĆ POWIETRZA

 • zapylenie na stanowiskach pracy
 • oznaczanie krystalicznej krzemionki w pyle
 • stężenie czynników chemicznych na stanowiskach pracy

ERGONOMIA

 • mikroklimat umiarkowany
 • mikroklimat gorący
 • mikroklimat zimny
 • wydatek energetyczny

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE W ŚRODOWISKU PRACY

 • natężenie pola elektrycznego
 • natężenie pola magnetycznego

Aktualny Zakres Akredytacji na www.pca.gov.plhttps://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20752,podmiot.html

Sekcja Badań Środowiska Ogólnego

Wykonujemy pomiary stężenia i emisji gazów odlotowych wprowadzanych do atmosfery, które wynikają z wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku (Dz. U. 2014, poz. 1542) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji wykonywanych dla celów obszaru regulowanego.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pomiarów:
–  stężenie i emisja pyłu,
–  zawartość i emisja metali w pyle (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V),
–  emisja frakcji pyłu (PM10 i PM2,5),
–  stężenie i emisja gazów CO, CO2, NOx, NO2, SO2, O2.

Posiadamy najnowsze modele urządzeń przeznaczonych do realizacji pomiarów metodykami referencyjnymi:

 • EMIOTEST 3114,
 • Analizator Spalin Kominowych HORIBA PG-350E

AKUSTYKA

 • hałas pochodzący od instalacji i urządzeń,
 • hałas komunikacyjny pochodzący od dróg i ulic, linii tramwajowych, linii kolejowych,
 • moc akustyczna maszyny,
 • hałas komunalny w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Akredytowane Laboratorium Badawcze

Wieloletnia praktyka w badaniach, kompetentny i doświadczony personel, stosowanie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej, nowoczesne zaplecze badawcze umożliwiły wdrożenie wymagań zarządzania i potwierdzenie kompetencji technicznych.

Laboratorium posiada Akredytację od 2006 roku.

Właściwe zarządzanie systemem jakości oraz kompetencje techniczne do wykonywania badań zostały potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Nr AB 752 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 752.

https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20752,podmiot.html

Laboratorium wykonuje badania w sposób wiarygodny, rzetelny i bezstronny, zgodnie z deklarowaną Polityką Jakości.

Sekcja Badań Pomieszczeń Czystych

oferuje wykonanie pomiarów w zakresie:

POMIESZCZENIA CZYSTE I STREFY KONTROLOWANE

 • ilość cząstek stałych w powietrzu,
 • test regeneracji – czas osiągnięcia czystości początkowej powietrza,
 • przenikalność cząstek stałych do stref wydzielonych,
 • temperatura i wilgotność względna powietrza,
 • rozkład temperatur w środowisku pracy – mapowanie
 • nadciśnienie w pomieszczeniach
 • opracowanie dokumentacji kwalifikacji DQ, IQ, OQ pomieszczeń czystych

SPRĘŻONE POWIETRZE I GAZY TECHNICZNE

 • ilość cząstek stałych,
 • obecność oleju,
 • zawartość wody, pomiar punktu rosy
 • stężenie tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku azotu.

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

 • integralność i szczelność mocowania filtrów,
 • spadek ciśnienia na filtrach
 • jednorodność, równomierność oraz prędkość liniowa powietrza,
 • strumień objętości powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach,
 • określanie ilości wymian powietrza w pomieszczeniach;
 • wydajność central wentylacyjno-klimatyzacyjnych;
 • test dekontaminacji (recovery test)
 • pomiar sprawności instalacji wentylacyjnej, pomiar sprężu centrali
 • test dymny – wizualizacja przepływu powietrza, wyznaczanie martwych stref
 • przeglądy, regulacje i konserwacje systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
 • dostawa i wymiana filtrów HEPA i ULPA
 • opracowanie dokumentacji kwalifikacji DQ, IQ, OQ systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych HVAC;

KOMORY LAMINARNE

 • dostawa i wymiana filtrów HEPA i ULPA
 • integralność i szczelność mocowania filtrów,
 • ilość cząstek stałych w powietrzu,
 • prędkość liniowa powietrza pod filtrami, ocena laminarności strugi powietrza
 • testy równoległości przepływu powietrza,
 • pomiar oświetlenia
 • ocena stanu technicznego komór i dezynfekcja

DYGESTORIA

 • prędkość liniowa powietrza
 • strumień objętości powietrza wyciąganego

Aktualny Zakres Akredytacji na www.pca.gov.plhttps://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20752,podmiot.html

ZADZWOŃ

tel. (41) 248 00 07;
fax. (41) 265 44 50;
tel. 608 208 286

ADRES

ul. Sandomierska 40,
27-400 Ostrowiec Św.

BIURO CZYNNE

PON – PT
7:00 – 15:00

NASZ E-MAIL

biuro@ebzbp.com