Działamy na rynku od 2002 roku

Clean Room / GMP

URZĄDZENIA I APARATURA LABORATORYJNA

 • pomiar rozkładu temperatur w cieplarkach,
 • pomiar rozkładu temperatur w chłodziarkach i zamrażarkach niskotemperaturowych,
 • pomiar prędkości obrotowej w wirówkach, mieszadłach itp.
 • pomiary temperatury w termoblokach
 • pomiary w dygestoriach i wyciągach chemicznych

 

SYSTEMY WENTYLACYJNO – KLIMATYZACYJNE

 • dostawa i wymiana filtrów HEPA i ULPA,
 • integralność i szczelność mocowania filtrów,
 • spadek ciśnienia na filtrach,
 • strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego,
 • wydajność central wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
 • sprawność instalacji wentylacyjnej, pomiar sprężu centrali,
 • Kwalifikacja: projektu ( DQ), instalacyjna ( IQ), operacyjna (OQ) systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
 • przeglądy, regulacje i konserwacje

 

CZYSZCZENIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNO – WENTYLACYJNEJ

 • ocena stanu czystości instalacji – kontrola wizualna kamerą inspekcyjną,
 • kontrola czystości mikrobiologicznej – ilość zanieczyszczeń mikrobiologicznych w pyle i w powietrzu,
 • czyszczenie i dezynfekcja instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej,

Clean room / GMP

POMIESZCZENIA CZYSTE I STREFY KONTROLOWANE:

 • ilość cząstek stałych w powietrzu,
 • test regeneracji – czas osiągnięcia czystości początkowej powietrza,
 • przenikalność cząstek stałych do stref wydzielonych,
 • prędkość przepływu powietrza,
 • jednorodność i równomierność przepływu powietrza,
 • strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego,
 • określanie ilości wymian powietrza w pomieszczeniach,
 • temperatura i wilgotność względna powietrza,
 • rozkład temperatur w strefach kontrolowanych – mapowanie,
 • nadciśnienie w pomieszczeniach,
 • test dymny – wizualizacja kierunków przepływu powietrza, wyznaczanie martwych stref,
 • badania mikrobiologiczne,
 • Kwalifikacja: projektu ( DQ), instalacyjna ( IQ), operacyjna (OQ) pomieszczeń czystych

 

KOMORY I NAWIEWY LAMINARNE

 • dostawa i wymiana filtrów HEPA i ULPA,
 • integralność i szczelność mocowania filtra,
 • ilość cząstek stałych w powietrzu,
 • prędkość powietrza pod filtrami,
 • ocena laminarności strugi powietrza,
 • testy równoległości przepływu powietrza,
 • pomiar intensywności lamp bakteriobójczych UV,

 

SPRĘŻONE POWIETRZE I GAZY TECHNICZNE:

 • ilość cząstek stałych,
 • zawartość oleju,
 • ciśnieniowy/atmosferyczny punkt rosy,
 • zawartość wody,
 • stężenie tlenków węgla, azotu i siarki,
 • badania mikrobiologiczne,

 

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

 • badania mikrobiologiczne w pomieszczeniach czystych,
 • badania mikrobiologiczne w sprężonym powietrzu,
 • badania mikrobiologiczne w instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej,

ZADZWOŃ

tel. (41) 248 00 07;
fax. (41) 265 44 50;
tel. 608 208 286

ADRES

ul. Sandomierska 40,
27-400 Ostrowiec Św.

BIURO CZYNNE

PON – PT
7:00 – 15:00

NASZ E-MAIL

biuro@ebzbp.com