Działamy na rynku od 2002 roku

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Oferujemy prowadzenie bieżących spraw związanych z ochroną środowiska, m.in:

 • cykliczne rozliczanie opłat oraz prowadzenie sprawozdawczości wraz z przekazaniem do odpowiednich urzędów
 • prowadzenie ewidencji odpadami
 • doradztwo w kontaktach z urzędami
 • obecność podczas kontroli WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego i innych organów działających w zakresie ochrony środowiska
 • bieżący monitoring przepisów prawnych
 • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań wynikających z przepisów ochrony środowiska
 • opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń
 • prowadzenie spraw do momentu uzyskania decyzji administracyjnej
 • doradztwo w doborze podwykonawców usług ekologicznych
 • szkolenia z zakresu gospodarki odpadami

Obsługa firmy w zakresie ochrony środowiska to dla Państwa brak konieczności monitorowania wchodzących w życie coraz to nowych przepisów ochrony środowiska oraz wyliczania opłat. Ponadto oferujemy spokój podczas kontroli organów ochrony środowiska oraz pilotujemy sprawy urzędowe związane z ochroną środowiska.

Wnioski o wydanie pozwoleń

W ramach swoich usług zapewniamy opracowania:

 • wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
 • operatów wodnoprawnych stanowiących podstawę wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej,
 • wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • wniosków o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: zbierania, transportu, przetwarzania (odzysku i unieszkodliwiania odpadów),
 • wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej,
 • wnioski do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • zgłoszenia instalacji

Opracowania wykonujemy z wykorzystaniem własnej wiedzy, aktów prawnych, programów modelujących emisję, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz inwentaryzacji przyrodniczych, w oparciu o dane otrzymane od Inwestora.

Usługi dla instytucji samorządowych

Na potrzeby instytucji samorządowych wykonujemy:

 • aktualizacje programów ochrony środowiska oraz planów gospodarki odpadami,
 • raporty z realizacji programów ochrony środowiska,
 • sprawozdania z planów gospodarki odpadami,
 • inwentaryzacje oraz programy usuwania azbestu,
 • przeglądy ekologiczne,
 • raporty oddziaływania na środowisko dla inwestycji,
 • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.

Opracowania wykonujemy z wykorzystaniem własnej wiedzy, aktów prawnych, programów modelujących emisję, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz inwentaryzacji przyrodniczych, w oparciu o dane otrzymane od Inwestora.

Oceny oddziaływania na środowisko

W ramach procedur związanych z procesem oceny oddziaływania na środowisko oferujemy:

 • wykonanie raportów oceny oddziaływania na środowisko,
 • wykonanie kart informacyjnych przedsięwzięć,
 • opracowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • doradztwo i nadzór w trakcie trwania procesu administracyjnego.

Opracowania wykonujemy z wykorzystaniem własnej wiedzy, aktów prawnych, programów modelujących emisję, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz inwentaryzacji przyrodniczych, w oparciu o dane otrzymane od Inwestora.

ZADZWOŃ

tel. (41) 248 00 07;
fax. (41) 265 44 50;
tel. 608 208 286

ADRES

ul. Sandomierska 40,
27-400 Ostrowiec Św.

BIURO CZYNNE

PON – PT
7:00 – 15:00

NASZ E-MAIL

biuro@ebzbp.com